Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Pamiętajmy, że żadna z instytucji obsługujących program „Czyste Powietrze” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej, wojewódzkie fundusze, gminy, wybrane banki – nie promuje i nie poleca konkretnych firm, usług, urządzeń.

Rekomendujemy sprawdzenie wykonawcy przed podpisaniem umowy. Można to zrobić m.in. za pomocą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaglądając na listę ZUM: lista-zum.ios.edu.pl lub dzwoniąc na ogólnopolską infolinię: 22 340 40 80.

Szczegóły na https://www.czystepowietrze.gov.pl/wazny-komunikat-w-sprawie-nieuczciwych-ofert-kierowanych-do-wnioskodawcow-programu-czyste-powietrze/

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania