Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska w Sieradzu (MRM) została utworzona 5 czerwca 1997 roku. 

W roku 2002 został przyjęty Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej, który dokładnie określa jej cele, zadania i zasady funkcjonowania. Statut poddany został modyfikacjom w 2016 r. Głównym celem utworzenia Rady było bezpośrednie zaangażowanie młodzieży w sprawy miasta oraz kształtowanie u niej postaw obywatelskich. Młodzieżowa Rada Miejska w Sieradzu to organ doradczy Rady Miejskiej w Sieradzu.

Głównym zadaniem MRM jest inicjowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju przedsięwzięć i projektów młodzieżowych.

Na czele MRM stoi Przewodniczący Rady, który wraz z dwoma zastępcami tworzy Prezydium Rady. 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu odbywają się co dwa lata w okręgach wyborczych, znajdujących się w poszczególnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Sieradza.
W wyborach może wziąć każdy uczeń uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkół podstawowych uczniowie klas ósmych.

Wybory do MRM zarządza Przewodniczący na 30 dni przed upływem kadencji.


Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania