Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Konsultacje

Na stronie tej zamieszczane są projekty uchwał związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, które podlegają konsultacjom

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 25.10.2021 pdf 127,86 KB 0
2 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 25.10.2021 pdf 135,4 KB 0
3 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 12.10.2021 pdf 213,14 KB 1
4 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 12.10.2021 pdf 185,46 KB 0
5 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu sprawie Programu współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 08.10.2021 pdf 232,41 KB 3
6 Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 08.10.2021 pdf 388,43 KB 0
7 Wyniki konsultacji - 2020 29.10.2020 pdf 252,4 KB 3
8 Ogłoszenie o konsultacji projektów uchwał na rok 2021 14.10.2020 pdf 262,76 KB 7
9 Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 - projekt uchwały 14.10.2020 pdf 436,7 KB 4
10 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 - projekt uchwały 14.10.2020 pdf 474,91 KB 0