Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Konsultacje

Na stronie tej zamieszczane są projekty uchwał związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, które podlegają konsultacjom

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wynik konsultacji spolecznych - czerwiec 2022 24.06.2022 pdf 260,88 KB 1
2 Projekt uchwały szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 15.06.2022 pdf 3,41 MB 0
3 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradz- czerwiec 2022 15.06.2022 pdf 573,41 KB 0
4 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji 16-18 maja 2022 20.05.2022 pdf 244,42 KB 0
5 Formularz dot. projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2022 12.05.2022 doc 163 KB 0
6 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2022 12.05.2022 pdf 2,07 MB 1
7 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2022 12.05.2022 pdf 2,07 MB 4
8 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2022 05.04.2022 pdf 579,22 KB 3
9 Projekt uchwały w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2022 05.04.2022 pdf 4,04 MB 2
10 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu_2022r. 29.03.2022 pdf 131,86 KB 3
11 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 14.03.2022 pdf 239,34 KB 5
12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narokomanii na rok 2022 14.03.2022 pdf 521,84 KB 2
13 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 25.10.2021 pdf 127,86 KB 2
14 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 25.10.2021 pdf 135,4 KB 2
15 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 12.10.2021 pdf 213,14 KB 2
16 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 12.10.2021 pdf 185,46 KB 0
17 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu sprawie Programu współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 08.10.2021 pdf 232,41 KB 5
18 Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 08.10.2021 pdf 388,43 KB 0
19 Wyniki konsultacji - 2020 29.10.2020 pdf 252,4 KB 4
20 Ogłoszenie o konsultacji projektów uchwał na rok 2021 14.10.2020 pdf 262,76 KB 9
21 Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 - projekt uchwały 14.10.2020 pdf 436,7 KB 4
22 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 - projekt uchwały 14.10.2020 pdf 474,91 KB 0