Post

Konsultacje

Na stronie tej zamieszczane są projekty uchwał związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, które podlegają konsultacjom