Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Punkt Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dla budynków zlokalizowanych na terenie Sieradza mieści się w Urzędzie Miasta Sieradz – II piętro pokój 49, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. Osobą wskazaną do kontaktu jest Magdalena Chrzanowska, tel. (43) 826 61 49, e-mail: czystepowietrze@sieradz.eu.

Zakres działalności Punktu:

- przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
- pomoc w przygotowaniu wniosku wraz z Wnioskodawcą pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
- weryfikacja wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
- doradztwo w zakresie programu Czyste Powietrze.

LISTA BANKÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE:
https://czystepowietrze.gov.pl/banki-w-programie/

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania