Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
Program czyste powietrze

Program „Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że od początku funkcjonowania programu "Czyste powietrze" tj. od 2018 r. do końca września tego roku, kwota wypłaconych dotacji dla mieszkańców Sieradza wyniosła ponad 6,5 mln zł!
Z ogólnej liczby złożonych wniosków podpisano już 718 umów a zrealizowano 471 przedsięwzięć. 

Nazwa gminy Liczba złożonych
wniosków o dofinansowanie
Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć
Kwota wypłaconych
dotacji
Miasto Sieradz 856 718 471 6 568 793,37 zł

Realizacja programu: 2018-2029

Formy dofinansowania:
· dotacja
· dotacja z prefinansowaniem
· dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem
• Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła
- kotły gazowe
- kotły olejowe
- węzły cieplne
- ogrzewanie elektryczne
- pompy ciepła
- kotły zgazowujące drewno
• Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu jako element uzupełniający wymianę źródła ciepła
• Docieplenie przegród budowlanych (zewnętrznych, wewnętrznych, stropów, fundamentów)
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), bram garażowych, o odpowiednich wymaganiach przenikalności cieplnej
• Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
• Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
• Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania