Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Grafik i plakacista. Urodzony w 1947 r. w Sieradzu. W latach1971-1976 studiował  w  Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (od 1996 r. Akademia Sztuk Pięknych) w Łodzi, na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1976 r.

Od 1978 r. pracuje w macierzystej Uczelni. W 1991 r. zaczął prowadzić Pracownię Projektowania Opakowań, która obecnie, po zmianie programu nauczania nosi nazwę Pracowni Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu. Przez dwie kadencje (1990-1993; 1993-1996) pełnił funkcję prorektora PWSSP w Łodzi.

W 1997 r. uzyskał‚tytuł‚naukowy profesora w zakresie sztuk plastycznych. W latach 2008-2012 pełnił‚ funkcję™kierownika  Katedry Projektowania Graficznego. W 1997 r. został zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, w której prowadzi Pracownię Plastyki Obrazu Filmowego. Równolegle z działalnością…dydaktyczną…zajmuje się™od wielu lat projektowaniem graficznym oraz grafikę…artystyczną. Posiada w swoim artystycznym dorobku, oprócz plakatów, wiele  realizacji z zakresu projektowania znaków graficznych, identyfikacji wizualnej, opakowań oraz liczne opracowania graficzne książek i katalogów. Dwukrotnie odbył (1988 r., 1991 r.) staże zagraniczne w agencji projektowania graficznego Carre Noir w Paryżu. Dyplomy w prowadzonej przez niego Pracowni Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu obroniło kilkudziesięciu absolwentów. Wielokrotnie był‚promotorem doktoratów. Uczestniczył jako juror w wielu ogólnopolskich wystawach  konkursowych poświęconych sztuce plakatu.

Projektował między innymi dla: Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Wydawnictwa Łódzkiego, Galerii Opus w Łodzi, Galerii Blok ASP w Łodzi. Galerii Kobro ASP w Łodzi, PWSFTviT w Łodzi oraz wielu firm z branży odzieżowej i spożywczej. Od ukończenia studiów przygotował‚kilkanaście wystaw indywidualnych oraz brał‚udział‚w kilkudziesięciu znaczących wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Plakaty Sławomira Iwańskiego znajdują… się™ w zbiorach w Polsce, a także m. in. w Japonii, USA, Francji, Niemczech, Czechach.

Za swe prace z zakresu projektowania graficznego i grafiki artystycznej i był‚ wielokrotnie nagradzany. Mieszka i pracuje w Łodzi.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania