Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Konkurs ofert

Samorząd Sieradza współpracuje z organizacjami pozarządowymi na bazie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Podstawowym celem programu jest upowszechnianie współdziałania władz miasta z partnerami społecznymi na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb sieradzan. Współpraca nie tylko pozwala szybciej i efektywniej rozwiązywać problemy, ale stwarza również możliwości powstania i upowszechniania się nowatorskich i efektywnych praktyk, które można z powodzeniem stosować w przyszłości.

Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nakłada ona na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

Samorząd Miasta Sieradza zleca realizację zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs ogłaszany jest corocznie po przyjęciu uchwały budżetowej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do lektury poniższych dokumentów. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod numer telefonu (43) 826 61 03 lub (43) 826 61 70.


Archiwalne komunikaty


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 1 - Wakacje w mieście 10.05.2021 pdf 236,24 KB 2
2 Wyniki konkursu ofert na zadanie nr 12 - Edukacja z zakresu uzależnień 05.05.2021 pdf 209,27 KB 1
3 Wyniki konkursu ofert na zadanie nr 11- Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych 05.05.2021 pdf 285,74 KB 0
4 Zarządzenie 66/2021 PREZYDENTA MIASTA SIERADZA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze turystyki i krajoznawstwa 19.03.2021 pdf 234,83 KB 4
5 Ogłoszenie o wynikach konkursu - Działalność świetlic z programem proffilaktycznym z zakresu uzależnień 29.01.2021 pdf 280,88 KB 4
6 Wyniki konkursu - Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych -wsparcie zadania 14.01.2021 pdf 181,87 KB 3
7 Zarządzenia nr 4/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 04.01.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku 07.01.2021 pdf 169,82 KB 21
8 ZARZĄDZENIE NR 256/2020 PREZYDENTA MIASTA SIERADZA z dnia 25.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 03.12.2020 pdf 3,19 MB 68
9 Wzór oferty 2021 03.12.2020 docx 25,24 KB 48
10 Wskazówki do sporządzenia oferty na zadania publiczne w 2021 r. 03.12.2020 pdf 796,38 KB 25
11 Wzór sprawozdania 2021 03.12.2020 docx 22,47 KB 10
12 ZARZĄDZENIE NR 257/2020 PREZYDENTA MIASTA SIERADZA z dnia 25.11.2020 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku. 03.12.2020 pdf 2,01 MB 28
13 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 257.2020 03.12.2020 odt 12,6 KB 21
14 Załącznik nr 2 do Zarządzenia 257.2020 03.12.2020 odt 11,8 KB 17
15 ZARZĄDZENIE NR 258/2020 PREZYDENTA MIASTA SIERADZA z dnia 25.11.2020 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku 03.12.2020 pdf 1,31 MB 3
16 Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowych organizowanych przez Urząd Miasta - nabór 2021 03.12.2020 doc 18,5 KB 3
17 Zgoda na przetwarzanie danych - nabór 2021 03.12.2020 doc 16 KB 11