Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
nazwa adres prezes / przewodniczący kontakt

Stowarzyszenia / fundacje działające w obszarze kultury

Fundacja Wspierania  Rozwoju Kultury Miasta Sieradza
Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4
Michał  Kłos

Stowarzyszenie  Muzyczne „FERMATA”
Sieradz, ul.  Jana  Pawła  II  48
Sławomir Cieślak

Towarzystwo Śpiewacze „CANTATE  DEO”Sieradz, Al. Grunwaldzka 8/5 Małgorzata Świniarska
 
Stowarzyszenie „Kreatywny Sieradz” Sieradz, Rynek 18 Małgorzata Jurkowska  
Towarzystwo  Przyjaciół  Sieradza Sieradz, ul. Kościuszki  5 Małgorzata Pułkownik   
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Sieradzu Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4 Katarzyna Szumska
 
Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej Sieradz, ul. Grodzka 1  Stanisław Muszyński
 

Stowarzyszenia działające na rzecz dzieci

Katolickie Stowarzyszenie „ŚWIATEŁKO” Sieradz, ul. Dominikańska 16  Janina Celińska
 
Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Sieradzu Sieradz, ul. Piłsudskiego  7 Przemysław Serweta  
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Sieradz,ul. Polna  26 Urszula Świniarska
 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY  LOSU”  Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 58
Maria Wika
 
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” przy SP Integracyjnej nr 8 w Sieradzu  Sieradz, ul. Szlachecka 11 Waleria Jasek
 
 Fundacja "Dr Clown" Oddział w Sieradzu Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 Pełnomocnik – Katarzyna Kwapiszewska 
tel. 662 153 682 
e-mail: katarzyna.kwapiszewska@drclown.pl 
 

Kluby sportowe

Kajakowy Klub Sportowy – Sieradz „KKS-SIERADZ”

Sieradz, ul. Aleja Pokoju 3/45

Piotr Szymala

 

Klub Sportowy „WARTA”

Sieradz,

ul. Sportowa 1

Tomasz Jóźwik

 

Klub Sportowy „ŻEGLINA”

Sieradz,

ul. Sportowa  1

Agnieszka Juchner

 

Ludowy  Klub  Sportowy  „PIAST”, 

Sieradz,

ul. Sportowa  1

Maciej Sulgan

 

Sieradzki  Klub  Tenisowy

Sieradz,

ul. Sportowa  1

Janusz Fengler

 

Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai

Sieradz, ul. Żeromskiego 9

Robert Wajgelt

 

Stowarzyszenie Klub Sportowy "Sieradz biega"

Sieradz,

ul. Sportowa  1


 

Klub Sportowy „AKADEMIA  SPORTU”

Sieradz, Al. Pokoju 4/21

Mariusz Wróbel

 

Klub Sportowy INTER Sieradz Woźniki

Sieradz, ul. Nadwarciańska 2

Arkadiusz Czyżak

 

Klub  Sportowy „UNIA”  Sieradz – Męka

Sieradz, ul. Torowa  1

Arkadiusz Świątek

 

Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe "WSPÓLNOTA"

Sieradz, ul. Jana Pawła II 52/12

Ryszard Perka

 

 

Sieradzkie Stowarzyszenie Sportu Motorowego „TEAM 50”

Stowarzyszenie "Volley MOSiR Sieradz"

Sieradz, ul. Krak. Przedmieście 31

Sieradz, ul. Jana Pawła II 3/48

Jan Wojtanka

Adrian Woźny

 


Uczniowskie Kluby Sportowe

Uczniowski Klub Sportowy  „4”

Sieradz, ul. 23-go Stycznia 18

Anna Nowocień

 

Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA”

Sieradz, ul. Łokietka 55

Hubert Nowaczyk

 

Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA”

Sieradz, al. Grunwaldzka 10

Jacek Małecki

 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy  „TRÓJKA”

Sieradz, ul.  Tysiąclecia 3

Artur Wewersowicz

 

Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI”

Sieradz, ul. Żeromskiego 8

Tomasz Kuś

 

Międzyszkolny Uczniowski Klubu Sportowego  Międzyszkolnego Ośrodka  Sportowego

Sieradz, ul.  Tysiąclecia 3,

Zbigniew Rosiak

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MOSiR SIERADZ”

Sieradz, ul. Sportowa 1

Maciej Nowacki

 

Miejski  Szkolny Związek Sportowy

Sieradz, ul. Sportowa  1,

Renata Pawlikowska

 

Sieradzki  Szkolny Związek Sportowy

Sieradz, ul. Tysiąclecia 3

Maciej  Spławski

 

Stowarzyszenia działające na rzecz zdrowia i pomocy społecznej

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Sieradz, Pl.  Wojewódzki  1

Irena Bednarek

 

Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe

Sieradz, ul. Kolegiacka 5

Barbara Makowska

e-mail: sieradz@pzg.lodz.pl

Polski Związek Niewidomych

Sieradz, ul. Kościuszki 5

Alicja Nyziak

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Sieradz, ul. Łokietka 33/55,

Janina Ludwiczak

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Odział Sieradz

Sieradz, ul. Sienkiewicza 2/3/15

Bolesław Kulenty

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS”,

Sieradz, ul. Nenckiego 2

Alicja  Spętana

 

Stowarzyszenie Sieradzki Klub  „AMAZONKA”,

Sieradz, ul. Kościuszki 5

Janina Romek

KRS 0000154622

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Muszelka”

Sieradz, ul. POW 19

Monika Cybertowicz

tel. 797 351 902

www.muszelka.info 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB  OVO”

Sieradz, ul. Krak Przedmieście 58

Urszula Dalmata

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział  Okręgowy

Sieradz, ul. Kościuszki 5,

Marek Świerczyński

 

Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „PRZYJAŹŃ”

Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 12/1

Sławomir Żyła

 

 

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „PRZYSTAŃ”

Sieradz, ul.  Lokajskiego  1

Władysław  Keler

 

 

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Sieradzkiej

Sieradz, ul. Nenckiego 2

Beata Ulatowska

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Sieradz, ul. Armii Krajowe 7

Włodzimierz Joachimiak

 

Sieradzkie Stowarzyszenie Przyjaciół Medycyny Ratunkowej

Sieradz, ul. Armii Krajowej 7

Robert Gasiecki

 

Inne

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Sieradzu

Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4

Wiesława Sujecka

 

Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia

Sieradz, ul. Sienkiewicza 6,

płk Jan Kowalski

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw ZAMKOWA 15

Sieradz, ul. Zamkowa 15

Janina Zemła

 

Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją

Sieradz,
ul. Tysiąclecia 3

Arkadiusz Wardęga 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich "PRO FUTURO"

Sieradz, ul. Kościuszki 5

Robert Przybyła

 

Towarzystwo im. Floriana Znanieckiego

Sieradz, ul. Mickiewicza 13/44

Jolanta Pietrus

e-mail: towarzystwo.znaniecki

@op.pl

Stowarzyszenie "Psiak, kociaki i my"

Sieradz,

ul. Zajęcza 11

Maria Laszczyk

tel. 501 677 099

 

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna  w Sieradzu - Męce

Sieradz, ul. Torowa 1

Jarosław Kaczmarek

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Sieradzu – Męckiej  Woli

Sieradz, ul. Sosnowa 1

Kazimierz  Płachta

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Sieradzu - Monicach

Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 156

Andrzej Garbala

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Sieradzu – Woźnikach

Sieradz, ul. Nadwarciańska 1

Andrzej Ochęcki

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Sieradzu – Zapuście Wielkiej

Sieradz, ul. Ludowa 94

Waldemar Świętosławski

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Sieradzu

Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 1

Piotr Lewandowski

 

Ogródki działkowe zrzeszone w Polskim Związku Działkowców

Jeziorko

Górka Kłocka

 

Konwalia

Krakowskie Przedmieście 125 (Monice)

 

Uroczysko

Paszkiewicza 76 (Męka)

 

Rozkwit

Krakowskie Przedmieście 123 (Monice)

 

Żwirek

Uniejowska 201 (Meka)

 

 

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania