Post

Teatr miejski

Murowany budynek, w którym dzisiaj mieści się dziś Teatr Miejski oraz siedziba Miejskiego Domu Kultury, został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku. Pierwotnie w tym miejscu znajdowały się drewniane budynki stajni pocztowych. W 1870 roku Rada Opiekuńcza Dobroczynności Publicznej powiatu sieradzkiego zakupiła obiekt. Dwa pomieszczenia przeznaczono na ochronkę dla dzieci, a pozostałą części budynku zaadoptowano na salę teatralną. Salę udało się urządzić dzięki środkom z przestawień amatorskich, odczytów i dobrowolnych składek.  

W 1874 roku wzniesiono murowany budynek teatru. Projekt został stworzony przez Władysława Oraczewskiego, inżyniera powiatu sieradzkiego. W 1900 roku nastąpiła modernizacja i rozbudowa obiektu. Budynek został unowocześniony – nadano elewacji frontowej eklektyczne kształty.    

Po I wojnie światowej Teatrem Miejskim zarządzał magistrat. W 1924 roku został przekazany Sieradzkiemu Towarzystwu Muzycznemu „Lutnia”, które uczyniło z niego  miejsce tętniącym życiem kulturalnym. Po II wojnie światowej budynek doczekał się kolejnego remontu i rozbudowy. W latach 50-tych  wykorzystywany był dla celów Komisji Poboru Wojskowego. Odbywały się w nim również mecze bokserskie, bale sylwestrowe i karnawałowe, występy młodzieży szkolnej, dożynki czy popisy orkiestr dętych.  

19 stycznia 1977 roku siedziba Teatru Miejskiego została wpisana do Rejestru zabytków. W 1989 roku na bazie Teatru Miejskiego powstał Miejski Dom Kultury.    

W 2008 roku przeprowadzono gruntowną modernizację Teatru Miejskiego. Działanie to prowadzone było w ramach projektu „Europejskie Sceny Teatru im. Stefana Jaracza” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Poza sceną i widownią zmodernizowano również garderoby, pomieszczenia administracyjne, powiększono foyer i wyremontowano toalety, dostosowując jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowano również specjalny, sześciometrowy ekran, dzięki któremu teatr może pełnić funkcję kina.  

Inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę. Dzięki niej oraz porozumieniu z Teatrem im. Jaracza w Łodzi w sprawie cyklicznych występów artystów doszło do wzrostu zainteresowania działalnością placówki oraz udziału w proponowanych spektaklach.  

 1 stycznia 2010 r. Miejski Dom Kultury zmienił nazwę na Sieradzkie Centrum Kultury. 

SIERADZKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Dominikańska 19  
98-200 Sieradz  
tel. (43) 822-38-19, 827-10-80  
www.scksieradz.pl

Komentarze