Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Stypendia sportowe


     Prezydent Miasta Sieradza ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród lub wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 roku. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza (Biuro Obsługi Klienta).

     Wnioski mogą składać zarządy klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej oraz osoby fizyczne. Na stypendia mogą liczyć młodzi, sieradzcy sportowcy, którzy osiągają wysokie wyniki w kraju i na arenach międzynarodowych.

     Uzdolnieni sportowcy otrzymają pomoc finansową, której wielkość uzależniona jest od uzyskanych rezultatów w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.