Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Makieta sieradzkiego zamku powstała kilka lat temu. Dzisiaj wyruszyła w... podróż. O tym, jak przed wiekami wyglądał zamek można się przekonać odwiedzając salę obsługi klienta w Urzędzie Miasta Sieradza

Makieta zamku w Sieradzu to dzieło dwóch archeologów. Tomasza Olszackiego, autora wydanej w przez Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz książki poświęconej tej budowli „Zamek królewski w Sieradzu. Dzieje – Badania – Architektura” oraz Jarosława Olejnika.

Makieta do tej pory znajdowała się w Centrum Informacji Kulturalnej w Rynku, ale z uwagi na zasoby lokalowe, nie mogła być należycie wyeksponowana. Dzisiaj trafiła więc do Biura Obsługi Klienta magistratu, które codziennie odwiedzane jest nie tylko przez mieszkańców miasta, ale również i wiele osób spoza Sieradza.

Zamek ukazany na makiecie przedstawia budowlę z czasów Renesansu, po przebudowie dokonanej przez starostę Jana Spytka Tarnowskiego w latach 1537-47 do wielkiego pożaru, który wybuchł w 1588 roku. Jak przed laty podkreślali autorzy makiety wybór padł na ten właśnie okres, ponieważ jest najlepiej poparty źródłami. Z tych czasów pochodzą liczne inwentarze, opisy lustracyjne czy rachunki z przebudowy, na których można się było oprzeć. 

Makieta zamku w Sieradzu powstała w skali jeden do stu. Pokazuje jak w okresie świetności rozbudowany był zamkowy kompleks. Składały się na niego nie tylko elementy obronne jak mur, parkan, baszty czy brama, ale i „cywilne” jak tzw. dom wielki, piekarnia, dom sądowy czy rotunda (z kaplicy przemieniona z czasem na archiwum ksiąg grodzkich).

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania