Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania za osiągnięte wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Prezydent Miasta Sieradza ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród lub wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2023 roku. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza (Biuro Obsługi Klienta).

Wnioski mogą składać zarządy klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej oraz osoby fizyczne. Na stypendia mogą liczyć młodzi, sieradzcy sportowcy, którzy osiągają wysokie wyniki w kraju i na arenach międzynarodowych.

Uzdolnieni sportowcy otrzymają pomoc finansową, której wielkość uzależniona jest od uzyskanych rezultatów w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można znaleźć tutaj.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania