Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
Placówki wsparcia dziennegoPlacówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania