Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
Ochrona zabytków

Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II

Prezydent miasta Sieradza ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Sieradz ( edycja II).

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 23 października 2023 roku do dnia 3 listopada 2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz (Biuro Obsługi Klienta).

Uwaga: Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są tylko Beneficjenci wybrani w naborze wniosków o udzielenie dotacji na zadania możliwe do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Sieradz na podstawie ogłoszenia z dnia 3 sierpnia 2023 roku jeżeli na zadanie objęte wnioskiem udzielona została wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ( edycja II).

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania