Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 4 im Marii Konopnickiej jest położona w centrum miasta w dzielnicy Polna – Północ. Jej historia sięga lat 50-tych gdy w związku z rozwojem przemysłowym miasta nastąpił gwałtowny wzrost liczby mieszkańców. Zaistniała więc potrzeba budowy nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W sierpniu 1956 roku ówczesne władze Sieradza podjęły decyzję o budowie nowej szkoły. W roku 1958 przydzielono pod budowę plac i rozpoczęto realizację projektu. Prace budowlane trwały ponad dwa lata, a nową szkołę oddano do użytku 1 września 1961r.