Boje nad Wartą. Promocja książki

Boje nad Wartą. Spotkanie promocyjne