Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu


"Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu"

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Sieradza do rozwoju gospodarki turystycznej.

Zakres: 
1) Budowa pomostu dla kajaków – etap I.

2) Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej - etap II obejmujący budowę następujących elementów:

  • wielofunkcyjne tarasy;
  • pole caravaningowe na 12 stanowisk; 
  • strefa basenów zewnętrznych, w skład której wejdą dwa baseny (o powierzchni ok. 80-90 m2 i głębokości 30 i 60 cm oraz o głębokości ok. 125 cm i powierzchni ok. 200 m2) wraz z otaczającą je infrastrukturą (natryski, wodotryski, zaplecze techniczne) oraz "mini plaża";
  • plaża ze stanowiskiem ratownika, przebieralnią wraz z natryskami oraz boiskiem do plażowej piłki siatkowej;
  • zaplecze techniczne i socjalne oraz higieniczno-sanitarne (w tym toalety publiczne, przebieralnia, zaplecze dla potrzeb caravaningu);
  • wyposażenie terenu inwestycji w media.
3) Kampania promująca ofertę turystyczną.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nad rzeką Wartą w Sieradzu. W efekcie spodziewany jest napływ turystów zainteresowanych uprawianiem turystyki aktywnej, weekendowej, tranzytowej. To z kolei może prowadzić do rozwoju branży usługowej i tworzenia nowych miejsc pracy w branży turystyczno-rekreacyjnej.

Wartość projektu: 5.187646,65 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VI.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.06.02.01-10-0035/16-00

Do pobrania: Harmonogram


Galerie

Pomost pływający dla kajaków