Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność XXXI sesja Rady Miejskiej w Sieradzu - zapowiedź

XXXI sesja Rady Miejskiej w Sieradzu - zapowiedź

We wtorek, 29 września, na kolejnej już sesji zbiorą się członkowie Rady Miejskiej w Sieradzu. Początek obrad wyznaczono na godz. 14.30
sala B (li piętro) Urząd Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji
2.    Przedstawienie porządku XXXI Sesji.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
5.    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sieradza za I półrocze 2020 roku.
7.    Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
8.    Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu za pierwsze półrocze 2020 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie Miasta Sieradza na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11.    Podjecie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie określenia metody ustalania opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opiaty.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.
13.    Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
14.    Zakończenie obrad.

O godzinie 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu

Może Cię zainteresować

Sadza płonie. Czad Zabija. Żyj Komunikaty

Sadza płonie. Czad Zabija. Żyj

Strefa Mieszkańca i alertownik - załóż konto i działaj Inne

Strefa Mieszkańca i alertownik - załóż konto i działaj

Sieradz lubię TV - 26.08.2020 Komunikaty

Sieradz lubię TV - 26.08.2020

XXXIV Sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź Rada Miejska

XXXIV Sesja Rady Miejskiej. Zapowiedź

Komentarze