Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
W dniach 24-28 lipca odbył się XVIII Festiwal Recyklingu pod hasłem „Nie ma wakacji od segregacji”.
Podczas obecnej edycji zdecydowano się na zmianę w sposobie organizacji festiwalu - sadzonki roślin i gadżety ekologiczne wydawane były już od pierwszego dnia na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu i Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sieradzu. Największym zainteresowaniem cieszyły się standardowo sadzonki roślin, których zapas w ilości prawie 2 tysięcy sztuk wyczerpał się w czwartek. Pierwsi uczestnicy festiwalu zajęli kolejkę w poniedziałek już o 7 rano, natomiast ostatnie osoby zgłosiły się w piątek po godzinie 17. W pierwszy dzień udział w festiwalu wzięło udział prawie 200 osób i zebrano podobną ilość baterii jak przez całą ubiegłoroczną edycję festiwalu. Dodatkową atrakcję była wystawa eksponatów codziennego użytku zgromadzona w sali edukacyjnej na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych.

Podczas XVIII Festiwalu Recyklingu, 634 mieszkańców dostarczyło odpady na Stację Przeładunkową Odpadów Komunalnych o łącznej masie ponad 26,5 Mg. Masy odpadów z poszczególnych grup:
• 21 455 kg – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• 4 206 kg – baterii,
• 186 kg – akumulatorów samochodowych,
• 338 kg – puszek albuminowych,
• 325 kg – farb i lakierów,
• 90 kg – świetlówek,
• 80 kg – przeterminowanych leków,
• 30 kg – nienadających się do użytku olejów jadalnych.
Pierwszy raz w tego typu akcjach były zbierane oleje spożywcze, aby uświadomić mieszkańcom, że nadają się one do procesu fermentacji bioodpadów.

Galeria zdjęć

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania