Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

28 listopada 2023 r.  na godz. 17:00 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu i Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz zapraszają na promocję  książki  „Sieradzkie historie dokumentem pisane” oraz otwarcie wystawy. Książka współfinansowana jest przez Urząd Miasta Sieradza

Jak pisze autor – Arkadiusz Balcerzak, III tom tej bardzo nietypowej książki opowiada troszkę inaczej sieradzką historię. Zawiera on ponad trzysta skanów dokumentów z lat 1756-1951. Jest to część zbioru starych dokumentów z mojej prywatnej kolekcji pt. „Pamiątki pisane związane z Sieradzem i okolicą”. Są to dokumenty z czasów przed rozbiorowych, powstania Kościuszkowego, Powstania Styczniowego, czasów zaborów – Guberni Kaliskiej, Królestwa Polskiego, wielkiej wojny, wojny polsko-bolszewickiej, z okresu II Rzeczypospolitej,  II wojny światowej i lat powojennych.

W tym tomie prezentuję nowe tematy, które obrazują codzienne życie sieradzan – dokumenty Grodu Sieradza, plakaty i ulotki wyborcze, patriotyczne, ogłoszenia, fotografie i losy loterii, dokumenty Sieradzkiej Straży Ogniowej oraz dokumenty firm ubezpieczeniowych. I znów nie sposób pominąć znajdujących się na nich ciekawych grafik, pieczęci, nie podziwiać pięknej kaligrafii i stylu pisania, niezależnie od tego, czy są one pisane po łacinie czy w języku rosyjskim lub polskim.

Od czasu ukazania się pierwszego i drugiego tomu „Sieradzkich historii dokumentem pisanych”, moja kolekcja wzbogaciła się o nowe dokumenty pisane po łacinie, dokumenty urzędowe i sądowe, które ująłem w rozdziałach podobnie zatytułowanymi jak w poprzednich tomach. W tej książce po raz pierwszy zamieściłem pamiątki patriotyczne, bardzo cenne z punktu widzenia historycznego. Niezwykle rzadko pojawiają się na rynku kolekcjonerskim, zarówno z powodu ich wartości historycznej, jak i tego, że niewiele się ich zachowało. Fotografie powstańców z Powstania Styczniowego i fotografię ochotników do wojska na wojnę bolszewicką to naprawdę kolekcjonerskie rarytasy. Plakaty wyborcze, ogłoszenia, które były rozlepiane na sieradzkich słupach ogłoszeniowych zachowywały się rzadko, bo zazwyczaj były po prostu zrywane, kiedy spełniły już swoją rolę. Wszystkie one stanowią pamiątki patriotyczne, przedmioty świadczące o czynnym udziale sieradzan w  zrywach narodowych, powstaniach i walkach o niepodległość Polski. Były one skrzętnie przechowywane w domach z pokolenia na pokolenie i są świadectwem wielkiego patriotyzmu i wiary w sprawy polskie wśród naszej społeczności w dawnych, trudnych czasach.

W tym tomie znalazły się także dokumenty o naszej sieradzkiej ochotniczej Straży Ogniowej  i dokumenty ubezpieczeniowe budynków, folwarków, od gradobicia i polisy na życie mieszkańców Sieradza i okolicznych dworków.
Wierzę, że każdy odnaleziony w rodzinnych papierach dokument może być początkiem odkrywania lub uzupełnieniem już znanej historii sieradzkiej. Zdecydowałem się na opublikowanie tych materiałów w formie skanów z nadzieją, że moje zbiory posłużą właśnie do wzbogacania i odkrywania dziejów własnych rodzin.

Książka została wydana w ramach realizacji zadania publicznego nr 1 Realizacja Przedsięwzięć Promujących Dziedzictwo Kulturowe Sieradza, finansowanego ze środków Urzędu Miasta Sieradza.

Arkadiusz Balcerzak
Moja przygoda z kolekcjonerstwem zaczęła się w 1979 roku, kiedy rodzice zapisali mnie na zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej. Trafiłem do kółka hobbystycznego. Prowadził je kolekcjoner znaczków pocztowych, który zaszczepił w nas, dzieciakach
z podstawówki, szacunek dla przedmiotów świadczących o bogactwie naszej historii. Nauczył nas też jak tworzyć nasze pierwsze kolekcje. Szczególną uwagę zwracał na przedmioty związane z naszą rodziną, a więc to, co nazywamy pamiątkami rodzinnymi. Drugim ważnym, według niego, nurtem kolekcjonerskim były przedmioty związane z miejscem, w którym zamieszkamy.    
Taki początek kolekcjonerskiej przygody dał mi mocne fundamenty. Z biegiem lat stworzyłem trzy podstawowe kolekcje. Pierwsza to przedwojenne szkło barowe, która zaczęła się właśnie od rodzinnych pamiątek – karczmiaków i różnych szklanych przedmiotów. Druga to kolekcja pocztówek z malarstwem, a trzecia jest zbiorem starych dokumentów, głównie
z rejonu sieradzkiego. Pocztówki z malarstwem zacząłem kolekcjonować, dlatego że przedstawiają przepiękne obrazy znanych i miej znanych artystów malarzy. Są tak różnorodne. że można tworzyć z nich ciekawe wystawy tematyczne, ale też prześledzić losy każdej kartki.
Kolekcja starych dokumentów to rzecz wyjątkowo dla mnie ważna. Kolekcjonuję je, ponieważ ukazują bogatą historię regionu, odsłaniają tajemnice codziennego życia naszych przodków, ale są też dowodem na wysoki poziom wykształcenia i kultury, na co wskazuje piękna kaligrafia i bogate słownictwo dawnych sieradzan.
Od 2010 roku jestem honorowym prezesem Sieradzkiego Klubu Kolekcjonera i Hobbysty. Wspólnie z kolegami promujemy kolekcjonerstwo, tworząc oryginalne wystawy            i organizując imprezy związane z naszą pasją. Nasze działania, a także moje indywidualne wystawy zostały dostrzeżone w środowisku polskich kolekcjonerów – w 2017 roku zostałem uhonorowany, jako pierwszy żyjący sieradzanin, „Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach” (dyplom i sygnet z numerem 136). To wyróżnienie dla mnie było potężnym bodźcem do dalszych działań promujących kolekcjonerstwo. Zależy mi na takiej jego formie, która uczy, ukazuje bogatą historię Polski i historię mojego regionu sieradzkiego.
    Efektem wielu lat pracy włożonej w promowanie kolekcjonerstwa i wiedzy historycznej na temat regionu sieradzkiego są dwa tomy „Sieradzkich historii dokumentem pisanych”. Zawierają one stare dokumenty „sieradzkie” z mojej prywatnej kolekcji. Moja działalność społeczna i charytatywna została dostrzeżona i uhonorowana dwiema nagrodami. Pierwsza to Sieradzki Wolontariusz 2022 Roku – statuetkę i dyplom wręczył mi Prezydent Miasta Sieradza. Druga to statuetka i dyplom za wygraną w plebiscycie Dziennika Łódzkiego Osobowość Roku 2022 w kategorii działalność społeczna i charytatywna Powiatu Sieradzkiego.
Arkadiusz Balcerzak   

Wydarzenia

Sieradzkie historie dokumentem pisane. Promocja książki

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania