Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Corocznie na początku września na terenie Byłego Obozu Zagłady Kulmhof w Lesie Rzuchowskim w Chełmnie nad Nerem odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem pomordowanych Polaków, Żydów, Cyganów, Dzieci Czeskich i Jeńców Radzieckich.

W tym roku hołd zamordowanym w tym miejscu oddała Magdalena Marciniak, kierownik referatu Oświaty, Kultury i Sportu. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji pomordowanych w Obozie i ofiar II Wojny Światowej, której przewodniczył Ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Po czym nastąpił przemarsz pod ścianę pamięci, gdzie delegacje złożyły kwiaty.


Warto przypomnieć, iż ostateczna likwidacja getta w Sieradzu nastąpiła w dniach 24–27 sierpnia 1942 r. Wszyscy Żydzi zostali zgromadzeni w kościele sióstr urszulanek i poddani selekcji. 180–190 rzemieślników wywieziono do getta w Łodzi. Pozostałych wysłano do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, gdzie zostali zamordowani. Jedynie około osiemdziesięciu sieradzkich Żydów przeżyło zagładę.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania