Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Na terenie miasta działa 26 mobilnych punktów zbierania bioodpadów, rozlokowanych w taki sposób, aby ułatwić korzystanie z nich jak największej liczbie mieszkańców. Dzięki tej usłudze, co miesiąc mieszkańcy mają możliwość pozbycia się m. in. skoszonej trawy, gałęzi, liści

W poprzednim miesiącu - w marcu w ramach tej usługi Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sieradzu odebrało ponad 76 ton bioodpadów.

Niestety w dniu 11 kwietnia w rejonie 6, w punkcie zlokalizowanym przy zatoce autobusowej na ul. Krakowskie Przedmieście nieznana osoba wypełniła cały kontener przeznaczony na bioodpady odpadami zmieszanymi, w tym wielkogabarytami, tworzywami sztucznymi, tekstyliami, materiałami izolacyjnymi.

Kolejny raz przypominamy o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, która wpływa na końcowy koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a w następstwie na wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przypominamy również, że na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Dzgorzewskiej 4, gdzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18 oraz w soboty w godzinach 7-15 można dostarczyć posegregowane odpady komunalne.

A dla chętnych do poszerzenia wiedzy o prawidłowym sposobie segregacji odpadów zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej EcoHarmonogram dostępnej również na stronie https://sieradz.eu/eco-harmonogram

Galeria zdjęć

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania