Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Rusza program sterylizacji suk i kotek, kastracji psów i kotów oraz obligatoryjnego trwałego znakowania tych zwierząt

Od 13.05.2024 r. (poniedziałek) rusza kolejny program sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich, współfinansowany przez Miasto Sieradz w wysokości do 70% poniesionych kosztów zabiegu sterylizacji suk i kotek lub kastracji psów i kotów (lecz nie więcej niż 450 zł na jedno zwierzę domowe), wraz z ich obligatoryjnym trwałym znakowaniem (w całości finansowanym przez gminę Miasto Sieradz), dla właścicieli zwierząt, którzy zamieszkują na terenie Miasta Sieradza. Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może tylko raz w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie współfinansowania do ww. zabiegów maksymalnie do dwóch zwierząt.

Akcja trwa do 13  grudnia 2024 r. lub do wyczerpania limitu zabiegów. By wziąć w niej udział należy w czasie jej trwania złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, 98- 200 Sieradz bądź przesłać go drogą listowną na adres magistratu lub poprzez platformę ePUAP (wniosek można pobrać na dole strony). Z uwagi na ograniczoną liczbę możliwych do wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji, o zakwalifikowaniu się do wzięcia udziału w programie decyduje kolejność złożonych wniosków.

Warunkiem współfinansowania przez gminę Miasto Sieradz w wysokości do 70% poniesionych kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz obligatoryjnego trwałego znakowania (w całości finansowanego przez gminę Miasto Sieradz) ww. zwierząt jest:
a) zamieszkanie właściciela zwierzęcia na terenie miasta Sieradza;
b) wyrażenie przez właściciela zgody na oznakowanie zwierzęcia za pomocą czipa (nie dotyczy zwierząt już oznakowanych);
c) przedłożenie w formie załącznika do składanego wniosku kserokopii książeczki zdrowia zwierzęcia z widocznym adresem zamieszkania na terenie miasta Sieradza jego właściciela i aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suczek i psów);
d) przedłożenie do wglądu lekarzowi weterynarii wykonującemu zabieg sterylizacji lub kastracji:
-  książeczki zdrowia zwierzęcia;
- aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suczek i psów).
g) dokładne doprecyzowanie wagi zwierzęcia we wniosku z uwagi na ustalone limity wagowe w obrębie zabiegów sterylizacji i kastracji.

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, wykluczenie zwierzęcia z akcji.    

Wniosek, po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie niezwłocznie przekazany do Gabinetu Weterynaryjnego prowadzonego przez Pana Przemysława Błaszczyka, przy ul. Władysława Jagiełły 16 w Sieradzu. W celu ustalenia daty wykonania zabiegu, lekarz ww. gabinetu skontaktuje się telefonicznie z właścicielem/opiekunem zwierzęcia wskazanym we wniosku.

Koszty zabezpieczenia rany pooperacyjnej (ubranko lub kołnierz) ponoszą właściciele zwierząt.

Załączniki

LP Nazwa Rodzaj Rozmiar
wniosek na sterylizację, kastrację oraz znakowania pdf 302,19 KB

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania