Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury

Celem inwestycji jest podniesienie standardu życia społeczno – kulturalnego w regionie sieradzkim.
Zakres prac:
Przedmiotem zadania jest rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury poprzez budowę nowej sali kinowej, reżyserki, pracowni artystycznych, foyer oraz pomieszczeń administracyjnych. Nowo powstały obiekt będzie połączony nadwieszonym łącznikiem nad ciągiem pieszym z istniejącym budynkiem SCK - budynkiem Teatru Miejskiego. Kubatura nowego budynku wynosić ma 6 tys. m2. Dodatkowo rozbudowane zostaną instalacje: wodociągowa, sanitarna, deszczowa, elektryczna oraz infrastruktura drogowa (chodniki, dojazdy).

Efekty:

  • wzrost o 40% liczby odbiorców usług kulturalnych oferowanych przez Sieradzkie Centrum Kultury
  • poprawa jakości i dostępności świadczonych usług, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami
  • rozszerzenie oferty kulturalnej Sieradzkiego Centrum Kultury o program działań międzypokoleniowych, zwiększających liczbę rodzinnych wydarzeń kulturalnych
  • zniwelowanie dysonansu pomiędzy potrzebami społeczeństwa do edukacji kulturalnej o wysokim standardzie, a obecnymi możliwościami placówki


Wartość projektu: 21.189.872,74 zł

Wysokość dofinansowania: 13.500.000,00 zł

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Okres realizacji: 2022-2024

KONCEPCJA:


Inwestycja w trakcie realizacji:

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania