Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu


"Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu"

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług kulturalnych oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sieradzu.

Zakres: 

  1. Rozbudowa wraz z przebudową budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul.  Polnej 36 A  - budynek jaki powstanie dzięki realizacji inwestycji będzie obiektem o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej; na parterze zaplanowano hall główny, wypożyczalnię, biuro, pomieszczenie porządkowe oraz toaletę dla niepełnosprawnych; na piętrze zostały zaplanowane: czytelnia, biuro, pomieszczenia socjalne dla pracowników; na poziomie piwnicy przewidziano magazyny książek oraz pomieszczenia techniczne. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie zainstalowana winda. Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej, położeniu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz grzewczej. 
  2. Zakup sprzętu, wyposażania, oprogramowania - umożliwi on korzystanie z zasobów instytucji osobom niepełnosprawnym, a także poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej Biblioteki; w ramach zadania przewiduje się zakup m.in. wrzutni do zwrotu książek, projektora, ekranu, drukarki oraz klawiatury brajlowskiej, lupy i nakładki optycznej, programu udźwiękawiającego system operacyjny, systemu powiadamiania sms. 
  3. Działania kulturalno-edukacyjne – w ramach zadania przewidziano organizację kursu komputerowego dla seniorów oraz ogólnopolskiego konkursu poetyckiego.
  4. Działania informacyjno-promocyjne.

Planowane efekty: 
Efektem realizacji projektu będzie podniesienie jakości i dostępności oferty kulturalnej (także dla osób niepełnosprawnych) w Sieradzu i powiecie. Obiekt zostanie dostosowany do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych. 
Działania podejmowane w oparciu o rozwój instytucji kultury jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu w rezultacie  doprowadzą do zwiększenia partycypacji w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów.

Wartość projektu: 1.370.977,60 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VI.1.2 „Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.