Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Równamy do najlepszych

Cel projektu: zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród 185 uczennic i 240 uczniów, podniesienie kompetencji 55 nauczycielek i 1 nauczyciela oraz poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, Szkole Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 2 w Sieradzu w okresie od 09.2016 r. do 06.2018 r.

Zakres: 

  • udział nauczycieli w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowowych z zakresu pedagogiki, neurologopedii, socjoterapii, surdopedagogiki, terapii dla dzieci z autyzmem, a także nowoczesnych metod nauczania np. metodą Krakowską, Montessori, Tomatisa, praca poprzez eksperyment;
  • 6,5 tysiąca godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych (rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, integracji sensorycznej);
  • zakup prawie dwóch tysięcy pomocy dydaktycznych;
  • wyposażenie sal do przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, (laptopy z oprogramowaniem, tablice multimedialne, wizualizer, urządzenie wielofunkcyjne, programy multimedialne, aparaty fotograficzne, radioodtwarzacze);
  • utworzenie pracowni rehabilitacji społecznej w Gimnazjum nr 2, w której uczniowie będą mogli uczyć się podstawowych czynności życia codziennego (przyrządy kuchenne, szafki, stół, lodówka, kuchenka, zlewozmywak, garnki, talerze, żelazko demonstracyjne z deską, robot, kuchenka mikrofalowa, okap);
  • utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 6 (pełne oprogramowanie dla 23 uczniów i nauczyciela wraz ze słuchawkami z mikrofonami).

Planowane efekty:

  • 3 sieradzkie szkoły będą wykorzystywać doposażone w pomoce dydaktyczne, pracownie przedmiotowe i sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  • 174 uczennic i 206 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
  • 24 uczennice i 44 uczniów niepełnosprawnych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów młodszych, uzupełni dysproporcje edukacyjne w wyniku indywidualizacji pracy z uczniem;
  • 55 nauczycielek i 1 nauczyciel uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu.

Wartość projektu: 964 887,50 zł

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny

Nr projektu: RPLD.11.01.02/1/15/125