Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Razem bezpieczniej


Czym skorupka za młodu nasiąknie… - Program bezpieczeństwa dla sieradzkich przedszkolaków 

Projekt otrzymał dofinansowanie na realizację zadania wynikającego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Projekt spośród 34 złożonych w pierwszym etapie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego został rekomendowany do dofinansowania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam spośród 85 projektów wyłonionych zostało 33, z czego właśnie projekt naszego miasta, jako zresztą jeden z dwóch w województwie łódzkim, otrzymał dofinansowanie. 

Wartość projektu wynosi 105 972,50 zł.

Program „Czym skorupka nasiąknie…” obejmuje cykl kompleksowych działań edukacyjnych promujących bezpieczeństwo najmłodszych. Skierowany będzie do dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli oraz oddziałów „0” w Sieradzu, ich rodziców i opiekunów, nauczycieli przeszkoli oraz mieszkańców Sieradza. 

Szczegóły projektu:

 • spotkania dzieci oraz ich rodziców ze strażą pożarną, policją , strażą miejską, psychologiem i ratownikiem medycznym, 
 • wycieczki do siedzib straży miejskiej, policji, straży pożarnej, 
 • konkursy dla dzieci wraz z nagrodami, 
 • zakup dla każdego przedszkolaka: książeczek o bezpieczeństwie, odblaskowych pluszaków i opasek na rękę, 
 • rozbudowa miasteczka ruchu drogowego (na jego doinwestowanie przeznaczone zostanie prawie 50 tys. zł, z czego prawie 90% sfinansuje MSWiA), 
 • zakup materiałów dydaktycznych dla przedszkoli – tablice, płyty, książeczki informacyjne, bajki edukacyjne (dzięki materiałom zakupionym w ramach projektu placówki przedszkolne zostaną świetnie wyposażone w pomoce naukowe i podobne działania będą mogły być przeprowadzane corocznie), 
 • specjalistyczne szkolenie 17 nauczycieli z grup przedszkolnych na temat udzielania pierwszej pomocy medycznej, 
 • kampania medialna skierowana do mieszkańców Sieradza (zwrócenie szczególnej uwagi przez mieszkańców na nietypowe zachowania ze strony innych dorosłych w stosunku do dzieci, na płacz zagubionego dziecka, na maluchy chcące przejść przez jezdnię).

Ogółem dzięki realizacji projektu wszystkie przedszkolaki: 

 • poznają zasady ruchu drogowego, wiedzieć będą o znaczeniu najważniejszych znaków drogowych, funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej, 
 • wyuczą się postawy ograniczonego zaufania wobec obcych ludzi i zwierząt, 
 • poznają sposoby rozwiązywania konfliktów lub i ich unikania, 
 • będą świadome konsekwencji niebezpiecznych zachowań, dostrzegać będą zagrożenia wynikające z zabaw w niewłaściwych miejscach, 
 • poznają zasady prawidłowego zachowania się w momencie nieszczęśliwego wypadku, 
 • poznają zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zdobędą wiedzę na temat prawidłowych reakcji w razie pożaru, 
 • poznają zasady działania służb bezpieczeństwa, ich rolę w życiu społeczeństwa oraz zasady funkcjonowania monitoringu miejskiego, 
 • zwiększą swoje zaufanie do służb mundurowych by w razie potrzeby bez obaw kontaktować się z nimi w razie zaistnienia zagrożenia.