Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Jak co roku Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało swój ogólnopolski ranking zamożności samorządów w 2022 roku. Sieradz sklasyfikowany został wśród miast powiatowych na 165 pozycji w kraju. To awans o 39 miejsc w stosunku do roku 2021. Ranking ma w założeniu określać zamożność polskich samorządów mierzoną dochodami per capita. Dla Sieradza wyliczono dochód 3920,64 zł na mieszkańca.

     Metoda obliczenia wskaźnika rankingowego jest identyczna jak w poprzednich latach. Pominięte zostały dochody z dotacji celowych. Wpływ wielkiej, jednorazowej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności. Co do zasady jednak mapa zamożności polskich samorządów zawsze była stabilna, w w większości kategorii liderzy nie zmieniali się od lat. Tym razem interesujących zmian jest więcej. Część można przypisać "nieortodoksyjnym" sposobom klasyfikacji niektórych dochodów (np. środków z RFIL). W innych przypadkach zmiany łatwo wytłumaczyć wpływem czynników zewnętrznych – napisali autorzy rankingu: ekonomista prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Julita Łukomska adiunkt z Uniwersytetu Warszawskiego.

    - Awans o 39 miejsc to z pewnością dobra wiadomość. Tym bardziej, że ranking opracowywany jest w oparciu o obiektywne dane, na podstawie analizy naszych dochodów. Najważniejsze, że te środki możemy inwestować i poprawiać jakość życia mieszkańców Sieradza. Liczę, że kolejne lata będą jeszcze lepsze – podsumowuje Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania