Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Przyjaciele ziemi z sieradzkiej czwórki


Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania "Edukacja Ekologiczna"

Przyjaciele ziemi z sieradzkiej czwórki

1. Zorganizowanie cyklu konkursów ekologicznych:

 • Wojewódzki Konkurs matematyczno – przyrodniczy „Pryzmat”,
 • Szkolny Konkurs Plastyczny „Różnorodność biologiczna to życie”,
 • Konkursy z okazji Dnia Ziemi,
 • Szkolny konkurs ekologiczny „Bądź bio – dla chcącego nic trudnego”,
 • Szkolny konkurs „Bliżej natury, bliżej naszego ogrodu”,
 • Konkurs „Ekologia a biznes”;

2. Zorganizowanie 19 wycieczek, m.in. do:

 • Krakowa i Wieliczki,
 • Kotliny Kłodzkiej i Gór Stołowych,
 • Leśnictwa Dąbrowa – Szkół Leśna w Budzicznej,
 • Na leśną ścieżkę dydaktyczną „Buczyna Złoczewska”,
 • ZOO Safari w Borysewie, Geotermii w Uniejowie, zapory czołowej na Zbiorniku Jeziorsko,
 • Obserwatorium Astronomiczne w Burzeninie,
 • Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie,
 • Oczyszczalni ścieków w Sieradzu,
 • Rajdy i wycieczki ekologiczne do Eko-kina;

3. Doposażenie przyszkolnego ogrodu dydaktycznego w stację meteorologiczną, tablice informacyjne do oznakowania roślin, budki lęgowe, krzewy i stoliki z ławkami;

4. Zakup ok. 40 książek i czasopism do szkolnej biblioteki;

5. Zakup ok. 35 pomocy dydaktycznych, m.in. kompasy, mapy ścienne, teodolity, akwarium z wyposażeniem plansze edukacyjne, filmy przyrodnicze;

6. Organizacja akcji „Dokarmiamy ptaki zimą”, „Tydzień Ziemi” w tym przedstawienia „Ekologiczny Jaś i Małgosia”, Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny, „Święto drzewa”, „Sprzątanie Świata”.

Całkowita wartość zadania: 51.750,00 zł