Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem głównym projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza" jest zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu Miasta Sieradza, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dodatkowo 3 jednostki podległe Miastu wyposażone zostaną w sprzęt komputerowy, co wspierać będzie tworzenie na terenie Sieradza "społeczeństwa informatycznego".

Łącznie w ramach projektu zakupionych zostanie 66 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu przez okres 30 miesięcy (od VII 2012 do XII 2014):

  1. 40 dla gospodarstw domowych, wytypowanych przez MOPS, spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych
  2. 5 szt. dla świetlicy środowiskowej „Promyk” działającej w strukturze MOPS (ul.Polna 18/20)
  3. 2 szt. dla Ośrodka Adaptacyjnego działającego w strukturze MOPS (ul. Polna 18/20)
  4. 10 szt. dla Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8
  5. 9 szt. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Reymonta 19, ul. Mickiewicza 6, ul. Polna 36)

Dodatkowo osoby z 40 gospodarstw domowych zostaną przeszkolone z obsługi komputera i Internetu. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 otrzyma dodatkowe specjalistyczne oprogramowanie, wspomagające pracę z dziećmi niepełnosprawnymi.

Wszystkie komputery zostaną ubezpieczone.

Całkowita wartość zadania wyniesie 665.000 zł

Pliki do pobrania: Regulamin rekrutacji 

Konferencja prasowa

W dniu 7 marca 2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Sieradza odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu. W konferencji udział wzięli Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak, lokalne media, osoby wstępnie zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Prezydent Sieradza poinformował o celach projektu, jego wpływie na upowszechnienie nowoczesnych technologii, na podniesienie świadomości społecznej oraz eliminowanie barier edukacyjnych i zawodowych. Koordynator projektu Włodzimierz Smus zapoznał uczestników konferencji z założeniami projektu oraz warunkami udziału beneficjentów ostatecznych.

Osoby zakwalifikowane wypełniły ankiety dotyczące oczekiwań związanych z udziałem w projekcie.

Ogłoszenie o przetargu

Informujemy, że w dniu 23.04.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza".

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Otwarcie ofert

W dniu 6 maja 2013 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza". Wpłynęły 4 oferty. Obecnie trwa ich weryfikacja.