Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka


„Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka”

Głównym celem projektu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych Sieradza i obszaru Aktywnej Doliny Rzeki Warty do rozwoju gospodarki turystycznej.

Zakres:
1) Prace przygotowawcze.
2) Przebudowa i doposażenie ośrodka wypoczynkowego, która obejmuje:

  • wyburzenie starych i budowa 14 domków o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej,
  • modernizację zaplecza sanitarno-higienicznego oraz wyposażenie terenu inwestycyjnego w media,
  • budowę zaplecza kuchennego oraz magazynowego,
  • rewitalizację zbiornika wodnego,
  • wyposażenie ośrodka w elementy atrakcyjne turystycznie, tj.: basen, saunę, ruską banię, wannę spa,  
  • modernizację boiska, placu zabaw, siłowni zewnętrznej a także oświetlenia i zagospodarowania terenu ośrodka,
  • utworzenie przestrzeni do karawaningu,
  • utwardzenie alejek, budowę  chodników i dojazdów,
  • ukształtowanie i ogrodzenie terenu,
  • zakup sprzętu turystyczno – rekreacyjnego.

3) Kampania promująca ofertę turystyczną.

4) Szkolenia dla mieszkańców obszaru objętego projektem.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa atrakcyjności turystycznej Sieradza i obszaru Aktywnej Doliny Rzeki Warty. W efekcie spodziewany jest napływ turystów zainteresowanych turystyka weekendową, ukierunkowanych na odpoczynek, zabawę oraz rozwijanie zamiłowań sportowych jak i więzi z naturalnym środowiskiem. To z kolei może prowadzić do rozwoju branży usługowej i tworzenia nowych miejsc pracy w branży turystyczno - rekreacyjnej.

Wartość projektu: 4.558.271,33 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VI.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.06.02.01-10-0036/17-00