Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza

Celem projektu jest:

 • poprawa dostępności komunikacyjnej terenu;
 • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców;
 • podniesienie estetyki przestrzeni publicznej;
 • zwiększenie liczby miejsc parkingowych.

Zakres inwestycji:

 • przebudowa dróg gminnych waz z parkingami oraz infrastrukturą związaną z funkcjonowaniem tych dróg;
 • wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych;
 • wykonanie dojazdów do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych o nawierzchni bitumicznej;
 • wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej;
 • wykonanie miejsc parkingowych o nawierzchni z elementów betonowych, usytuowane wzdłuż jezdni lub stanowiące wydzielone parkingi;
 • odwodnienie ulic i parkingów poprzez wpusty uliczne podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej;
 • modernizacja i rozbudowa istniejącego oświetlenia (montaż opraw LED);
 • urządzenie zieleni w pasie drogowym oraz na terenie objętym zadaniem.

Wartość projektu: 21.594.793,00 zł;

Dofinansowanie: 20.515.053,35 zł;

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

Okres realizacji: 2024.

Galeria zdjęć

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania