Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
Celem jest: wsparcie realizacji projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z następujących obszarów:
1. Sport;
2. Kultura i tradycja, historia;
3. Edukacja;
4. Pomoc społeczna;
5. Ekologia.
Termin składania wniosków: nabór ciągły
Wysokość wsparcia: 100%
Wkład własny nie jest obowiązkowy ale w ocenie Wniosku brana jest pod uwagę zadeklarowana wartość wkładu własnego i montaż finansowy uwzględniający różne źródła finansowania Projektu.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym wniosku, na min. 60 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.
W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Fundacji może wyrazić zgodę na przyjęcie wniosku o krótszym terminie rozpoczęcia realizacji.
Więcej informacji na stronie:
https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania