Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Po raz szesnasty, w porozumieniu z redakcją „Forbes”, Dun & Bradstreet Poland opracowała zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem Diamentów Forbesa 2024. Wśród nich znalazło się 17 firm z Sieradza, w tym spółka miejska Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Pod uwagę brano firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub bezpośrednio przesłały je do Dun & Bradstreet Poland. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Diamentami Forbesa zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o odpowiedni niskim współczynniku ryzyka współpracy według ratingu Dun & Bradstreet Poland.

Nagrodzone firmy są dzielone na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł, firmy średnie z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł, firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

W pierwszej z tych kategorii, najwyżej spośród wszystkich firm (ujętych w rankingu) uplasował się sieradzki PEC. Spóła miejska zajęła 21 lokatę w województwie łódzkim i 605 w skali ogólnokrajowej.
W drugiej kategorii, najwyżej z sieradzkich firm znalazło się Schnee Polska (8 miejsce w województwie i 266 w Polsce). W grupie przedsiębiorstw z przychodem powyżej 250 mln zł  21 miejsce zajął Wartmilk (580 w kraju).

Generalnie Miasto Sieradz i powiat sieradzki wypadł bardzo dobrze na tle innych samorządów w województwie. W powiecie sieradzkim są aż 43 firmy wyróżnione diamentem Forbesa, z czego aż 17 ulokowanych jest w Sieradzu.


Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania