Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Urząd Miasta Sieradza ogłosił przetarg na wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych, wewnętrznych i chodników na terenie miasta Sieradza w 2024 r.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi; roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej; skropienie ubytku emulsją asfaltową; remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej; regulację wysokościową studzienek dla kratek ściekowych; regulację pionową studzienek kanalizacyjnych; regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych; mechaniczne wykonanie koryta; profilowanie i zagęszczenie podłoża; wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego; remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowej; remonty cząstkowe nawierzchni z destruktu; remonty cząstkowe krawężników; remonty cząstkowe nawierzchni chodników;  odnowę istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego czy ścinanie poboczy przy pasach drogowych dróg gminnych.

- Urząd Miasta będzie sprawował nadzór nad wykonawcą, któremu zostanie powierzone zadanie, by wykonał on je należycie. Będziemy również zwracać uwagę na jakość wykonania remontów nawierzchni dróg gminnych i chodników na terenie miasta - poinformował Paweł Osiewała, prezydent miasta Sieradza.

Firmy, które chciałyby podjąć się wykonania remontów dróg i chodników w 2024 roku swoje oferty mogą składać do20 lutego. 


Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania