Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

O czym szumią stare drzewa
Program „O czym szumią stare drzewa? – rowerowa ścieżka edukacyjna szlakiem sieradzkich pomników przyrody” został przygotowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu przy współpracy z Urzędem Miasta w Sieradzu.

Celem projektu było uregulowanie ruchu turystycznego i zwrócenie uwagi na obiekty szczególnie interesujące z punktu widzenia przyrodniczego, jakimi są sieradzkie pomniki przyrody.

Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Kołem Przewodników i Pilotów Turystycznych przy Oddziale PTTK w Sieradzu opracowała opis poszczególnych przystanków ścieżki dydaktycznej oraz „wypowiedzi” drzew pomnikowych spotykanych na jej trasie. Wypowiedzi drzew zostały przygotowane w formie płyt CD załączonych do folderu promującego ścieżkę.

Do pokonania ścieżki zakupione zostały rowery, które oprócz zachęty do ruchu na świeżym powietrzu ułatwiają korzystającym z niej uczniom sieradzkich szkół pokonanie 17-kilomentrowej trasy.

W trakcie realizacji projektu licencjonowani przewodnicy przeprowadzą 40 warsztatów, a Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizuje konkurs wiedzy podsumowujący podjęte działania.

Realizator: Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu

Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy dofinansowała zakup tablic informacyjnych umieszczonych przy sieradzkich pomnikach przyrody oraz płyt CD z wypowiedziami drzew – łącznie 10.000 zł.

Fundacja Moje Silne Drzewo dofinansowała zaprojektowanie i wydruk 500 szt. folderów promujących ścieżkę rowerową. Grant w wysokości 5.000 zł ufundował firma Żywiec Zdrój S.A. – więcej na temat konkursu na stronie www.mojesilnedrzewo.pl

Dopełnieniem całego projektu była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, o której mowa na stronie www.sieradz.ue w zakładce „Edukacja ekologiczna Sieradzan 2010” . Dzięki niej sfinansowany został zakup rowerów crossowych, warsztaty z wykwalifikowanymi przewodnikami, konkurs oraz zakup kolejnych folderów promujących ścieżkę.