Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony
Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza

Celem projektu jest:

  • poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego;
  • podniesienie komfortu i warunków życia mieszkańców;
  • podniesienie estetyki otoczenia.

Zakres inwestycji:

Modernizacja dróg gminnych:

  • wykonane zostaną nawierzchnie bitumiczne oraz z drogowych płyt ażurowych;
  • wzmocnione zostaną pobocza;
  • wykonanie regulacji wysokościowej istniejącej armatury podziemnej
  • wykonanie odwodnienia powierzchniowego poprzez spadki poprzeczne nawierzchni na pobocza.

Wartość projektu: 4.918.103,61 zł;

Dofinansowanie: 4.672.198,43 zł;

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

Okres realizacji: 2024.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania