Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

W najbliższą środę tj. 30 sierpnia na kolejnym posiedzeniu zbierze się Rada Miejska w Sieradzu. Sesja rozpocznie się o godz. 14.00 i odbędzie się na sali B Urzędu Miasta w Sieradzu (II piętro).

Porządek Sesji:

1.Otwarcie Sesji.
2.Przedstawienie porządku LXXXVII Sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Interpelacje Radnych,  zapytania mieszkańców.
5.Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwały  w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV12)” dla mieszkańców Miasta Sieradza na lata 2022 - 2025
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.
9.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.
11.Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
12.Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał na LXXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu jest dostępna tutaj.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania