Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

11 sierpnia 2023 r. o godz. 14.00 w sali B Urzędu Miasta Sieradza odbędzie się LXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023 zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Sieradza
Porządek Sesji:
1.Otwarcie Sesji.
2.Przedstawienie porządku LXXXVII Sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2023 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieradzu.
6.Zakończenie obrad.
Projekty uchwał na LXXXVII Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu jest dostępna tutaj.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania