Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Klucz do przyszłości


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Klucz do przyszłości” jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia.

Projekt zakłada realizację programu rozwojowego, który obejmować będzie 3 obszary: dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne wyrównujące dysproporcje oraz zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

Na przestrzeni dwóch lat w każdej ze szkół zaplanowano realizację następujących zajęć:

 • wyrównawczych w klasach początkowych,
 • wyrównawcze z języka polskiego i matematyki dla klas IV-VI,
 • ewalidacyjne,
 • korekcyjne,
 • korekcyjno-kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
 • dogoterapia,
 • hipoterapia,
 • przyrodniczo - turystyczne,
 • plastyczne,
 • koło regionalne,
 • teatralne,
 • informatyczne.

Uzupełnieniem zajęć będą wycieczki na baseny termalne do Uniejowa (w ramach zajęć korekcyjnych), teatrów w Łodzi, Torunia, Tarnowskich Gór, Gołuchowa i Kalisza, Ojcowskiego Paraku Narodowego, Parko Jurajsko – Botanicznego „Dinopark”. Uzupełnieniem zajęć z koła regionalnego będą wycieczki do Sieradzkiego parku Etnograficznego, Gospodarstwa Agroturystycznego w Grochowach, lokalnych kół gospodyń wiejskich, pracowni artystów ludowych i Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Ponadto szkoła będzie miała możliwość wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć – podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, literatura dla nauczycieli, programy komputerowe, zestawy brył do zajęć matematycznych, tablica multimedialna, sprzęt niezbędny uczniom na basenie (krążki, flipsy itd.), sprzęt do zajęć z integracji sensorycznej, filmy i książki z przyrody oraz wiele innych.

Dofinansowanie ze środków EFS wyniesie 100%.