Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Każdy uczeń jest ważny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu "Każdy uczeń jest ważny" jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 186 dziewczynek i 222 chłopców z klas I – III w sześciu sieradzkich szkołach podstawowych w latach szkolnych 2012/2013.

Łącznie projekt obejmuje zakup ponad 9 tysięcy pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i realizację 2680 godzin zajęć dodatkowych, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 – zakup 841 pomocy dydaktycznych wraz z realizacją następujących zajęć dla uczniów klas II – III:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne

Szkoła Podstawowa nr 4 – zakup 1142 pomocy dydaktycznych wraz z realizacją następujących zajęć dla uczniów klas II – III:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

Szkoła Podstawowa nr 6 – zakup 555 pomocy dydaktycznych wraz z realizacją następujących zajęć dla uczniów klas II – III:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 – zakup 14 pomocy dydaktycznych wraz z realizacją następujących zajęć dla uczniów klas I – III:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze

  Szkoła Podstawowa nr 9 – zakup 1000 pomocy dydaktycznych wraz z realizacją następujących zajęć dla uczniów klas II – III:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia korekcyjne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze

Szkoła Podstawowa nr 10 – zakup 6068 pomocy dydaktycznych wraz z realizacją następujących zajęć dla uczniów klas II – III:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze

Dofinansowanie w ramach podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 100%.