Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Fundusze zewnętrzne

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu NIE dla hejtu w Sieradzu „ZDALNA SZKOŁA" Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi Remont zbiorowej mogiły Zakładników rozstrzelanych przez Niemców w dniu 14 listopada 1939r. Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury „ZDALNA SZKOŁA+” „Zakup wyposażenia dla Sieradzkiego Centrum Kultury” „Modernizacja i wyposażenie siłowni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu” Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap II Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ulic Wolskiej i Scaleniowej w Sieradzu Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap 1 „Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019” Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Laboratoria przyszłości Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap II

Fundusze zewnętrzne

W tym dziale znajdą Państwo informacje na temat przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Sieradz lub jednostki organizacyjne (np. Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji), na które pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych, krajowych i zagranicznych. Zamieszczane materiały dotyczą zarówno projektów będących w trakcie realizacji, jak również tych zakończonych. Znajdują się wśród nich projekty inwestycyjne oraz tzw. projekty „miękkie” (np. ze sfery kultury). Zapraszamy!