Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Fundusze zewnętrzne

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - "Rowerowe Łódzkie" Poszerzamy horyzonty Pracuj u siebie Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP Sieradz Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu Równamy do najlepszych „Sieradz – wspólna droga do rozwoju – tworzymy plan rewitalizacji” Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu Droga do sukcesu Sukces rośnie z nami Innowacyjne Miasta Wiem więcej, mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu Pracuj u siebie! - edycja 2019 Lepszy start przedszkolaków „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” e-Sieradz - Gmina na czasie Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN - w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków Lepszy start przedszkolaków Dostępny Sieradz
Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu NIE dla hejtu w Sieradzu „ZDALNA SZKOŁA" Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi Remont zbiorowej mogiły Zakładników rozstrzelanych przez Niemców w dniu 14 listopada 1939r. Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury „ZDALNA SZKOŁA+” „Zakup wyposażenia dla Sieradzkiego Centrum Kultury” „Modernizacja i wyposażenie siłowni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu” Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap II Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ulic Wolskiej i Scaleniowej w Sieradzu Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap 1 „Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019” Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap II Zakup nowości wydawniczych dla sieradzkich placówek światowych Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu „Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Sikorskiego”
Ogródek Misia Uszatka Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Dialog z przyrodą - ekopracownia Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Lekcje przyrody pod chmurką” przy SP nr 9 im. W.Łokietka w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 6 im. „Jasia i Małgosi” w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu

Fundusze zewnętrzne

W tym dziale znajdą Państwo informacje na temat przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Sieradz lub jednostki organizacyjne (np. Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji), na które pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych, krajowych i zagranicznych. Zamieszczane materiały dotyczą zarówno projektów będących w trakcie realizacji, jak również tych zakończonych. Znajdują się wśród nich projekty inwestycyjne oraz tzw. projekty „miękkie” (np. ze sfery kultury). Zapraszamy!