Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Ekologia SP nr 4


Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu będzie po raz kolejny prowadzić ciekawą edukację ekologiczną wśród swoich uczniów. To dzięki dotacji, którą Sieradz otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Głównym celem tego programu jest ukształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody oraz ukazanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z dóbr natury.

W Bełchatowie uczniowie będą mieli okazję zobaczyć źródło energii cieplnej i sposób jego wydobycia oraz elektrownię. Tuż nieopodal przyjrzą się turbinom wiatrowym. Odnawialne źródła energii uczniowie zaobserwować będą mogli również nad Zbiornikiem Jeziorsko, gdzie znajduje się elektrownia wodna i turbiny wiatrowe.
Część uczniów obejrzy dodatkowo geotermię w Uniejowie. Uczniowie poznają środki i metody tworzenia własnych wyobrażeń o środowisku naturalnym. Będą uczyć się w nim przebywać, rozumieć jego funkcjonowanie. Poprzez prace w terenie nauczą się indywidualnego nastawienia do lokalnych i globalnych problemów środowiskowych.
 Zajęcia zaplanowane zostały także nad rzeką Wartą i Zbiornikiem Jeziorsko. Dodatkową atrakcją będzie ornitologia w praktyce, gdzie uczniowie będą mogli obserwować ptactwo wodne. Zajęcia terenowe będą poprzedzone i zakończone zajęciami teoretycznymi w klasopracowni.

Dzięki pozyskanym środkom Szkoła będzie mogła zaszczepić również wśród uczniów aktywne uczestnictwo w rajdach organizowanych przez PTTK Oddział w Sieradzu i inne jednostki, które stanowią atrakcyjną formę pracy i spędzania czasu wolnego.

Duży wpływ na zaangażowanie uczniów w prowadzenie hodowli miały zajęcia profesjonalnie przeprowadzone w Pracowni Przyrodniczej SGGW w Rogowie, a sfinansowane ze środków Funduszu. W tym roku kolejna grupa uczniów, która weszła w II etap edukacji będzie dzięki pozyskanym środkom mogła skorzystać z tej formy edukacji. Dodatkowo uwaga uczniów zostanie skierowana na ciekawy świat owadów, tj. ich życie w innej skali i tempie, dzięki projekcji filmów w trójwymiarze. Dzięki temu dzieci poznają zwyczaje i zachowania wybranych stawonogów, odkryją ich rolę w ekosystemach i zdobędą informację o warunkach panujących w różnych częściach świata. Starsi uczniowie obejrzą film o bogatym życiu w rafie koralowej i podróż na Safari. W pakiecie edukacyjnym oprócz projekcji odbędą się wykłady ze specjalistą i warsztaty.

W ramach całego zadania planowane jest ogółem:

  • doposażenie pracowni przyrodniczej,
  • wzbogacenie pracowni i szkolnego ogrodu o nowe rośliny,
  • zorganizowanie II Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego „PRYZMAT” pod hasłem „Woda niezwykła substancja”,
  • zorganizowanie szkolnych konkursów wiedzowych, plastycznych w ramach akcji ekologicznych,
  • zorganizowanie wystaw prac pokonkursowych i ich prezentacja oraz gazetek o tematyce ekologicznej,
  • zorganizowanie zajęć dotyczących ochrony przyrody,
  • przeprowadzenie akcji: „Zwiastuny wiosny”, „Tydzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, zbiórki baterii,
  • zorganizowanie wycieczek- Arboretum i Pracownia Edukacyjna przy SGGW w Rogowie, Zbiornik Jeziorsko, Leśna Ścieżka.

Dydaktyczna w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Złoczew, warsztaty połączone z wykładem i projekcja filmu przyrodniczego w ramach programu „EKOKino” w Cinema City w Łodzi, Łęczyca ze Zbiornikiem Jeziorsko, Kopalnia, Elektrownia i „Góra wiatraków” w Bełchatowie (Kleszczów), Toruń, Chorzów-Ustroń-Tarnowskie Góry, Kraków-Wieliczka, rajdy krajoznawczo-przyrodnicze, zielone szkoły w Kotlinę Kłodzką i Beskid Żywiecki.