Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców

"e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców"

Cel projektu: 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oraz wzrost liczby mieszkańców Sieradza i okolic korzystających z e-usług oraz sprawne zarządzanie gminą, dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników jednostek organizacyjnych w Gminie Miasto Sieradz.

Zakres: 

  • rozbudowa Portalu z e-usługami i integrację z ePUAP (e- biuro interesanta, aplikacje mobilne, usługi proaktywne, wtyczki społecznościowe),
  • rozbudowa systemu oświatowego (e-rekrutacja, e-portal informacji oświatowej, system obsługi przedszkoli),
  • dostosowanie do aktualnych potrzeb i unowocześnienie oprogramowania systemowego, narzędziowego i Elektronicznego Obiegu Dokumentu,  back office,
  • zakup sprzętu, infrastruktury sieci teleinformatycznej i przetwarzania danych, szkolenia pracowników.

W ramach projektu wdrożone zostanie 8 usług on-line na różnych poziomach dojrzałości, w tym: 

  • 5 usług na poziomie 3 - interakcji dwukierunkowej (informacja mieszkańca o stanie jego sprawy, informacja przedsiębiorcy o statusie załatwianej sprawy, głosowanie na propozycje budżetu obywatelskiego, e-interwencje –dotyczące funkcjonowania miasta, e-konsultacje dokumentów prawa lokalnego) ,
  • 3 usługi na poziomie 4 - transakcyjności (e- rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych i do szkół gimnazjalnych).
Ponadto wdrożona zostanie usługa wewnątrzadministracyjna A2A.

Planowane efekty: 
Realizacja projektu pozwoli na poprawę dostępu obywateli do e-usług publicznych, usprawnienie komunikacji i podniesienie poziomu obsługi obywateli, poprawę skuteczności zarządzania (w tym oświatą), zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami ITC i wzrost efektywności pracy. 
Z realizacji projektu będą korzystać przede wszystkim mieszkańcy Sieradza i regionu, pracownicy Urzędu Miasta, 16 gminnych placówek oświatowych i placówki MOPS.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1.672.800,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VII.1.2 „Technologie informacyjno komunikacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.07.01.02-10-0029/16-00