Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Paweł Osiewała, prezydent Sieradza, podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na na renowację dworku wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie prac od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę.

- To kolejny krok na drodze do przywrócenia należytego wyglądu jednemu z najcenniejszych zabytków, jaki zlokalizowany jest w Sieradzu, z którym mieszkańcy naszego miasta mają tak wiele miłych wspomnień - mówi prezydent.

W postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Urząd Miasta udział wzięło sześć firm a rozpiętość złożonych ofert wynosiła od ok. 150 tys. zł do prawie 380 tys. zł. Magistrat przy wyborze oferenta brał jednak pod uwagę nie tylko samą cenę, ale przez wzgląd na cenny charakter Dworku, także doświadczenie projektanta skierowanego przez poszczególnych oferentów do realizacji zamówienia. Biorąc pod uwagę oba te czynniki, zwycięzcą przetargu okazała się firma Pol-Inwest z Kalisza, która za swoje usługi zaproponowała 153 627 zł.

Dokumentacja, o której mowa ma obejmować prace związane m.in. z: remontem dachu i komina, konserwacją i renowacją elewacji, zabezpieczeniem fundamentów, wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji wewnętrznych, remontem schodów zewnętrznych i tarasu, dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych czy aranżacją pomieszczeń do pełnienia funkcji społecznych.Te ostatnie wskazane zostały w ubiegłym roku przy okazji II etapu konkursu "Nasz zabytek" prowadzonego przez Fundację Most the Most. W konsultacjach wzięło udział  kilkuset mieszkańców naszego miasta. Po przeprowadzeniu wszystkich prac, zrewaloryzowany dworek będzie pełnił nowe funkcje społeczne, m.in. zlokalizowane zostanie w nim Centrum Inicjatyw Społecznych, Inkubator Organizacji NGO, Świetlica Młodzieżowa oraz Lokalny Punkt Historii.
W obiekcie podejmowane będą również inne działania kulturalne i prospołeczne.

Rewaloryzacja zabytku finansowana będzie z trzech źródeł. Milion złotych to grant z Fundacji Most the Most Program "Nasz zabytek". Urząd Miasta na rewaloryzację Dworku Modrzewiowego pozyskał również 1 470 000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W sumie wartość całej inwestycji szacowana jest na 2,5 mln zł, z czego wkład własny Urzędu Miasta ma wynieść 30 tys. zł.

Wszystkie prace mają zakończyć się w ciągu najbliższych dwóch lat.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania