Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Trwają prace projektowe związane z renowacją Dworku Modrzewiowego. Projektant przedstawił już pierwsze propozycje. Cała dokumentacja ( wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie prac od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę) ma być natomiast gotowa we wrześniu tego roku

W postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Urząd Miasta udział wzięło sześć firm a rozpiętość złożonych ofert wynosiła od ok. 150 tys. zł do prawie 380 tys. zł. Magistrat przy wyborze oferenta brał jednak pod uwagę nie tylko samą cenę, ale przez wzgląd na cenny charakter Dworku, także doświadczenie projektanta skierowanego przez poszczególnych oferentów do realizacji zamówienia. Biorąc pod uwagę oba te czynniki, zwycięzcą przetargu okazała się firma Pol-Inwest z Kalisza, która za swoje usługi zaproponowała 153 627 zł.

Dokumentacja, nad którą trwają prace, obejmuje m.in. remont dachu i komina, konserwację i renowację elewacji, zabezpieczenie fundamentów, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji wewnętrznych, remont schodów zewnętrznych i tarasu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych czy aranżację pomieszczeń do pełnienia funkcji społecznych.

Te ostatnie wskazane zostały w ubiegłym roku przy okazji II etapu konkursu "Nasz zabytek" prowadzonego przez Fundację Most the Most. W konsultacjach wzięło udział  kilkuset mieszkańców naszego miasta. Po przeprowadzeniu wszystkich prac, zrewaloryzowany dworek będzie pełnił nowe funkcje społeczne, m.in. zlokalizowane zostanie w nim Centrum Inicjatyw Społecznych, Inkubator Organizacji NGO, Świetlica Młodzieżowa oraz Lokalny Punkt Historii.
W obiekcie podejmowane będą również inne działania kulturalne i prospołeczne.

Rewaloryzacja zabytku finansowana będzie z trzech źródeł. Milion złotych to grant z Fundacji Most the Most Program "Nasz zabytek". Urząd Miasta na rewaloryzację Dworku Modrzewiowego pozyskał również 1 470 000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W sumie wartość całej inwestycji szacowana jest na 2,5 mln zł, z czego wkład własny Urzędu Miasta ma wynieść 30 tys. zł.

Wszystkie prace mają zakończyć się w ciągu najbliższych dwóch lat.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania