Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Dostępny Sieradz

Dostępny Sieradz

Blisko 60 tys. zł na poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami pozyskał sieradzki magistrat

Zakres zadania obejmuje wyposażenie budynku Urzędu Miasta w krzesło, które umożliwi ewakuację osób mających problem ze sprawnym lub samodzielnym opuszczeniem budynku a także zakup pętli indukcyjnej, która zapewni dostępność Urzędu dla osób słabosłyszących czy korzystających z aparatu słuchowego oraz wykorzystanie zdalnego dostępu do usługi tłumacza języka migowego (on-line). W windzie zainstalowany zostanie moduł dźwiękowy z komunikatami głosowymi, informującymi o numerze kondygnacji oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi w kabinie windy, który ułatwi niepełnosprawnym poruszanie się pomiędzy piętrami budynku magistratu.
Projekt przewiduje również zakup usługi doradczej mającej na celu wskazanie błędów dostępności, ale także przedstawienie konkretnych rekomendacji i zmian, będących podstawą do wykonania prac modernizacyjnych strony internetowej Urzędu Miasta, stron jednostek organizacyjnych działających w ramach portalu sieradz.eu oraz strefy mieszkańca i alertownika. Modernizacja serwisu ma go dostosować również do standardów zgodności z WCAG 2.1 na poziomie AA.

Całkowita wartość projektu to 58 700 zł. Taka sama jest też wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres projektu wynika z przeprowadzonego w marcu 2022 roku audytu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, który weryfikował ogólnodostępne przestrzenie urzędu pod katem wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Może Cię zainteresować

Trenuj z wojskiem Inne

Trenuj z wojskiem

Plan na przebudowę chodników Inwestycje

Plan na przebudowę chodników

Kolejne ulice do modernizacji Inwestycje

Kolejne ulice do modernizacji

Przetarg na budowę ulic Różanej i Tulipanowej Inwestycje

Przetarg na budowę ulic Różanej i Tulipanowej

Komentarze