Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Poczta Polska szuka osób chętnych do prowadzenia agencji pocztowych na terenie Sieradza

Agentem pocztowym może zostać każdy przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, który zobowiązuje się w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów na świadczeniu usług w imieniu Poczty Polskiej S.A.

Działalność agencyjna nie wyklucza prowadzenia przez Agenta dodatkowej działalności gospodarczej.

Od kandydatów na Agentów pocztowych oczekujemy:

    zarejestrowanej działalności gospodarczej lub gotowości do jej prowadzenia,
    dysponowania lokalem (własność lub inny tytuł prawny),
    dysponowania sprzętem komputerowym (system WIN10 pro + Internet),
    podstawowej obsługi komputera,
    sumienności i samodyscypliny.

Poczta Polska S.A. oferuje Agentom pocztowym:

    szkolenia,
    oprogramowanie,
    sprzęt eksploatacyjny niezbędny do realizacji usług pocztowych,
    druki i materiały niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji usług pocztowych,
    elementy wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej,
    wsparcie marketingowe.

Wynagrodzenie Agenta pocztowego w zależności od zakresu wykonywanych usług, czasu pracy agencji oraz innych uwarunkowań, może występować w formie kwoty gwarantowanej lub prowizji. Poczta Polska S.A. gwarantuje Agentowi pocztowemu stałą kwotę miesięcznego wynagrodzenia.

Obraz Radosław Czarnecki z Pixabay

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania