Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

Blisko 60 mln zł na inwestycje przeznaczy w tym roku sieradzki magistrat. Wśród nich znajdą się kontynuacje wcześniej rozpoczętych prac,  jak i całkowicie nowe zadania. Przedstawiamy listę najważniejszych inwestycji realizowanych w tym roku

Poniższa lista przedstawia zadania, które już są realizowane i inwestycje, których realizacja rozpocznie się w tym roku. Zestawienie nie obejmuje zadań związanych z przygotowaniem koncepcji lub projektów kolejnych inwestycji, np. hali sportowej przy SP 1, modernizacji hali na terenie MOSiR, budowy krytych kortów, budowy wybiegu dla psów czy modernizacji kompleksu sportowego przy SP 10.

Inwestycje w realizacji:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Trwa realizacja zamówienia obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy nowo wybudowanej ul. Sikorskiego. Zamówienie realizuje firma „Malik Development” Spółka z o.o. z Wieruszowa za kwotę 16.981.835,59 zł.
Planowany termin zakończenia prac sierpień 2024r.

Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury
Prowadzone są roboty budowlane w ramach wykonania rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury. Zamówienie realizuje firma „Defero” Spółka z o.o. z Sieradza za kwotę 18.439.599,00 zł.
Planowany termin zakończenia prac kwiecień 2024r., wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu do lipca 2024r.

Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji
„Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu Prowadzona jest realizacja zadania pn. „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz””. Zamówienie wykonuje firma „Drewzel” Gabriel Skrzypczyński Sp.j. z Wojsławic za kwotę 2.647.057,67 zł.
Planowany termin zakończenia prac czerwiec 2024r.

Budowa ul. Różanej wraz z przebudową ul. Tulipanowej
Trwa realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej”. Zamówienie realizuje firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak z Sieradza za kwotę 5.440.000,00 zł.
Planowany termin zakończenia prac lipiec 2024r.

Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza.
Prowadzone są prace projektowe w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza”. Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje działania w obrębie następujących ulic: Andersa, Bohaterów Września, Strzelców Kaniowskich, Braterstwa Broni, Daszyńskiego i Paderewskiego. Zamówienie wykonuje firma „Bud-Trans” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak z Sieradza za kwotę 21.594.793,00 zł.
Termin realizacji do końca 2024r.

Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu - nakładki
Termin kwiecień 2024r., wartość 1 mln zł

Inwestycje drogowe do realizacji

Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu
Planowane wszczęcie przetargu w lutym br.
Realizacja 2024-2025

Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu
Trwają przygotowania do realizacji zadania, wykonanie 2024-2025, wartość ok. 16 mln zł

Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza – nakładki:
- Wiejska na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Błotnej,
- Ludowa odcinek od ul. Szlacheckiej do wiaduktu,
- Miejska,
- Równa,
- Radziminowska.
Wartość 5 mln zł, termin październik 2024r.

Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza
– przebudowa chodników:
ul. Działkowa,
ul. Konopnickiej,
ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Norwida,
ul. Grzesika i Piwnika na wysokości Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Zagłoby,
ul. Warneńczyka na odcinku od ul. Zagłoby do ul. Chodkiewicza,
ul. Stodolniana
ul. Olendry Małe,
ul. Lokajskiego,
ul. Piastowska przy bloku ul. Piastowska nr 14, 6, 2A,
ul. Łokietka 1A,
ul. Krasawna na odcinku od ul. Oksińskiego do ul. Żeromskiego.
Wartość 3,3 mln zł, termin wrzesień 2024r.

Ponadto posiadamy dokumentacje projektowe dróg, które będą wdrażane do realizacji w latach następnych: - ul. Kościelna, ul. Mączyńskiego ul. Sulimierskiego, - ul. Magazynowa, - ul. Grota-Roweckiego, - ul. Sasankowa, ul. Orzeszkowej, - w trakcie opracowywania dokumentacja dla dróg w kwartale ulic: Jana Pawła II, Górka Kłocka, Armii Krajowej, 3-go Maja

Inwestycje już zakończone w 2024 r.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – etap II.
Zakończono realizację zadania, które obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Sieradza. Zamówienie zrealizowała firma XDISC S.A. z Warszawy za kwotę 212.933,37 zł.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – etap III.
Zakończono realizację zadania, które obejmowało zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 6 budynkach w szkołach podstawowych na terenie miasta Sieradza. Zamontowane zostały instalacje na 2 budynkach Szkoły Podstawowej nr 1, na 2 budynkach Szkoły Podstawowej nr 4, na budynku Szkoły Podstawowej nr 6 i na budynku Szkoły Podstawowej nr 9.
Zamówienie zrealizowała firma SolarSpot S.A. z Komornik za kwotę 905.242,64 zł.

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania