Post

aktualność

Aktualność Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Sieradza

Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Sieradza

Od poniedziałku 25 maja 2020 r. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Sieradza. Przywrócona będzie możliwość osobistego załatwiania spraw w magistracie. W trosce o bezpieczeństwo nadal zachęcamy mieszkańców do korzystania z systemu e-administracji.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w Biurze Obsługi Klienta nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Obsługa prowadzona będzie przy zachowaniu wymogów sanitarnych

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, sieradzki magistrat prosi o ograniczenie ilości osób załatwiających sprawy w urzędzie. Sprawy można załatwić drogą mailową a wizyty umówić telefonicznie na konkretną godzinę tak by uniknąć tworzenia kolejek i skupisk ludzi. Wiele spraw możesz załatwić przez internet, siedząc wygodnie w ulubionym fotelu. Do tego ostatniego sposobu potrzebne jest jednak posiadanie profilu zaufanego. Ten można założyć poprzez system bankowości elektronicznej lub online na stronie  www.pz.gov.pl (więcej informacji o e-administracji można przeczytać tutaj).

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez:
•    formularz elektroniczny https://www.umsieradz.finn.pl/bipkod/23439260
•    telefon – z zastrzeżeniem, że niektóre z numerów dostępnych na stronie internetowej Urzędu, mogą działać w ograniczonym zakresie.Przypominamy, że od 23.03.2020 r. Urząd Stanu Cywilnego funkcjonuje w nowych pomieszczeniach na parterze Urzędu Miasta Sieradza. Wejście do USC możliwe jest wyłącznie głównym wejściem od strony placu Wojewódzkiego.

•    Urząd Stanu Cywilnego

W związku z przeniesieniem Urzędu Stanu Cywilnego do pomieszczeń na parterze Urzędu Stanu Cywilnego zmianom uległy dotychczasowe numery telefonów.

  • Akty urodzenia - 43 826 61 73

    Uwaga! Zgłoszenie urodzenia dziecka można dokonać za pomocą platformy ePUAP.

  • Akty małżeństwa i odpisy aktów małżeństwa - 43 826 61 72
  • Akty zgonu - 43 826 61 71
Pozostałe telefony do Urzędu Miasta Sieradza:

Referat Działalności Gospodarczej, Ewidencji i Dowodów Osobistych – 43 826-61-78, -79, -81, -82
Referat Podatków i Opłat – 43 826-61-22
Referat Ekologii i Ochrony Środowiska – 43 826-61-39
Biuro Rady Miejskiej – 43 826-61-29
Biuro Bezpieczeństwa Obywateli – 43 826-61-52
Referat Oświaty, Kultury i Sportu – 43 826-61-02
Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Świadczeń Społecznych – 43 826-61-75
Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju – 43 826-61-48
Referat Drogownictwa – 43 826-61-51
Referat Inwestycji – 43 826-61-37
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego – 43 826-61-32
Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – 43 826-61-54
Referat Zarządzania Lokalami – 43 826-61-63
Referat Rachunkowości – 43 826-61-26
Zespół ds. Budżetu – 43 826-61-20
Referat Organizacji i Kadr – 43 826-61-07
Referat Administracyjny – 43 826-61-05
Zespół ds. Zamówień Publicznych – 43 826-61-28
Zespół ds. Informatyki – 43 826-61-09

Może Cię zainteresować

Miasto kwiatów Inne

Miasto kwiatów

Zaproszenie do udziału w debacie Komunikaty

Zaproszenie do udziału w debacie

Ostrzeżenie przed burzami z gradem Komunikaty

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Rusza program "Moja woda" Komunikaty

Rusza program "Moja woda"

Komentarze